ราคาที่พัก

ที่พัก ช่วงเดือน ราคา
บ้านพัก 2 คน

 เดือน มีนาคม - กันยายน

 เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์

* เดือน ธันวาคม

1,000 บาท

1,500 บาท

2,000 บาท

บ้านพัก 4 คน

 เดือน มีนาคม - กันยายน

 เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์

* เดือน ธันวาคม

1,500 บาท

2,000 บาท

2,500 บาท

บ้านใหญ่

 เดือน มีนาคม - กันยายน

 เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์

* เดือน ธันวาคม

6,000บาท

8,000บาท

10,000 บาท

เต็นท์มองโกล

 เดือน มีนาคม - กันยายน

 เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์

1,000 บาท

1,500 บาท

เต็นท์

 เดือน มีนาคม - กันยายน

 เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์

700บาท

800 บาท

 

 

 

 

 

 

©2017; ALL RIGHTS RESERVED BY WWW.MONIDIN.COM | DESIGN: TDSOFT