ราคาที่พัก

 

 

ที่พัก ช่วงเดือน ราคา
บ้านพัก 2 คน

 เดือน มีนาคม - กันยายน

 เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์

เดือน ธันวาคม

1000 บาท

1500 บาท

2000 บาท

บ้านพัก 4 คน

 เดือน มีนาคม - กันยายน

 เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์

เดือน ธันวาคม

1500 บาท

2000 บาท

2500 บาท

บ้านใหญ่

 เดือน มีนาคม - กันยายน

 เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์

เดือน ธันวาคม

6000 บาท

8000 บาท

10000 บาท

เต็นท์มองโกล

 เดือน มีนาคม - กันยายน

 เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์

เดือน ธันวาคม

1000 บาท

1500 บาท

1500 บาท

เต็นท์

2 ท่าน

3 ท่าน

4 ท่าน

500 บาท

700 บาท

800 บาท

 

 

 

 

 

 

©2017; ALL RIGHTS RESERVED BY WWW.MONIDIN.COM | DESIGN: TDSOFT