สวน

สวนสตรอว์เบอร์รีตามทางขึ้นมาม่อนไอดินมีมากมายหลากหลายที่สามารถแวะเที่ยวชม

หรือเก็บสตรอว์เบอร์รีสดๆได้โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเป็นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่สูงสลับกันเป็นชั้นๆ ในระดับ 300-970 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะการจัดสวนจะแบ่งพันธุ์ไม้ตามวงศ์และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

รวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้นานาชนิดได้เข้าไป ศึกษาหาความรู้ เปิดบริการทุกวัน 8.30-16.30 น.

สวนองุ่นอีเดน

มีองุ่นให้เก็บสดๆ จากต้น คิดราคาตามน้ำหนัก ( ค่าเข้าชมสวน 20 บาท) สวนสตรอเบอร์รี่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟบริการ 

มีน้ำองุ่นเย็นๆรสชาติอร่อยจำหน่าย อยู่ตรงข้ามทางเข้าม่อนไอดิน

 

 

 

 

 

 

©2017; ALL RIGHTS RESERVED BY WWW.MONIDIN.COM | DESIGN: TDSOFT