สวนสตรอว์เบอร์รีตามทางขึ้นมาม่อนไอดินมีมากมายหลากหลายที่สามารถแวะเที่ยวชม

หรือเก็บสตรอว์เบอร์รีสดๆได้โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเป็นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

©2017; ALL RIGHTS RESERVED BY WWW.MONIDIN.COM | DESIGN: TDSOFT