สวนองุ่นอีเดน

มีองุ่นให้เก็บสดๆ จากต้น คิดราคาตามน้ำหนัก ( ค่าเข้าชมสวน 20 บาท) สวนสตรอเบอร์รี่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟบริการ 

มีน้ำองุ่นเย็นๆรสชาติอร่อยจำหน่าย อยู่ตรงข้ามทางเข้าม่อนไอดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

©2017; ALL RIGHTS RESERVED BY WWW.MONIDIN.COM | DESIGN: TDSOFT