ซิปไลน์

ซิปไลน์ (1)

Thursday, 12 October 2017 13:55

โป่งแยกซิปไลน์

Written by

โป่งแยกซิปไลน์

กิจกรรมโหนสลิงข้ามหุบเขา สำรวจป่าอันอุดมสมบูรณ์ของเชียงใหม่ นอกจากกิจกรรมซิปไลน์แล้ว ยังมีจังเกิ้ลโคสเตอร์

จะเป็นลักษณะคล้ายๆรถไฟเหาะ ที่ผู้เล่นจะนั่งอยู่บนรถแบบเปิด แล้วแล่นลงมาตามรางคดเคี้ยว ลงมาจากเขา โ

ดยผู้เล่นสามารถควบคุมความเร็วได้โดยก้านควบคุมเบรกซึ่งเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ

เปิดบริการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00 น. - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด 08.30 น. – 17.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

©2017; ALL RIGHTS RESERVED BY WWW.MONIDIN.COM | DESIGN: TDSOFT